Študentský parlament UKF

Kontakt

Mgr. Lucia Spodniaková

predsedníčka Študentského parlamentu UKF

 IMG_5164vb.jpg

Ahojte :) Volám sa Lucia! V Študentskom parlamente pôsobím od roku 2018. Ako tretiačka na bakalárskom stupni štúdia som sa po rozhovore
s kamarátkou, ktorá bola v Študentskom parlamente podpredsedníčkou, rozhodla, že to vyskúšam, a budem robiť niečo, čo má pre mňa význam, a stanem sa súčasťou parlamentu.

Dnes študujem na doktorandskom stupni štúdia a som predsedníčkou Študentského parlamentu. Študentský parlament ma naučil veľa, vďaka nemu dokážem vystupovať pred ľuďmi, dokážem viesť pracovné stretnutia, dokážem komunikovať. Ale čo je najdôležitejšie, dal mi priateľov! Aj keď tí ľudia doštudovali a už sú alumínmi členmi parlamentu, ostali sme priateľmi aj naďalej, a to je na Študentskom parlamente to najdôležitejšie. Z cudzích ľudí sa stanú priatelia! Ľudia, ktorí keď sa spoja, dokážu pár veľkých a pekných vecí, ktoré sú prospešné pre ďalších študentov univerzity, ale aj celkovo pre spoločnosť.

Bc. Radoslav Kosťun

podpredseda ŠP UKF pre vnútorné veci

Radoslav_Kostun.jpeg

 

Volám sa Radoslav Kosťun a študujem učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.
Na aktivitách študentského parlamentu som sa podieľal niekoľko rokov ešte predtým, než som sa stal členom. Kvôli tomu som rozhodol stať oficiálne členom a prispieť svojou pomocou vo väčšom rozsahu a s viacerými aktivitami. Tiež som chcel zastupovať študentov našej univerzity a byť im nápomocný aj v bežných problémoch, ktoré ich môžu počas štúdia sprevádzať. Taktiež zastupujem študentov našej univerzity aj v Študentskej rade vysokých škôl a v akademickom senáte. Dúfam, že budem nápomocný parlamentu, študentom a celej našej univerzite. V prípade potreby sa na mňa neváhajte obrátiť.


Bc. Marek Vojtko

podpredseda ŠP UKF pre vonkajšie vzťahy

 Marek_Vojtko.jpg

Volám sa Marek Vojtko a študujem hudbu a zvukový dizajn na UKF v Nitre. Študentský parlament som vnímal už pred začatím môjho študia cez rôzne informačné kanály. Chcel som sa stať členom kvôli môjmu chtíču pomáhať, organizovať a zúčastňovať sa pri spoločenských podujatiach robených študentským parlamentom. Láka ma možnosť stretávať nových ľudí a spoznávať aj zákulisie našej univerzity. Verím, že v parlamente budem nápomocný v rôznych oblastiach, ktoré mi budú zverené.

Bc. Sofia Marcinkechová

 tajomníčka ŠP UKF

 Marcinkechova_upr.jpg

Volám sa Sofia a som študentkou marketingovej komunikácie a reklamy na FF. Počas prvého semestra som sledovala činnosť Študentského parlamentu a zúčastňovala sa podujatí, organizovaných členmi ŠP, ktoré na pôdu našej univerzity prinášajú ten pravý študentský život. Lákalo ma podieľať sa na organizovaní týchto podujatí. Taktiež som chcela touto cestou pomáhať ostatným študentom, stretávať nových ľudí a urobiť niečo viac pre svoju univerzitu. Momentálne som stálou členkou parlamentu a vďaka nemu môžem využiť svoje znalosti z marketingu, a tým pozitívne propagovať našu univerzitu.

 

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta