Študentský parlament na DOD

Na Dňoch otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa konajú 10. – 11. februára sa budeme angažovať aj my, členovia Študentského parlamentu UKF. V tomto čase predstavíme svoju činnosť a aktivity, ktoré počas akademického roka usporadúvame.

SP DOD

Študentská organizácia od počiatkov jej vzniku prispievala k organizácii práce študentských senátorov a posilneniu postavenia študentov. Z tejto doby sa zachovali udalosti, ktoré na univerzite pripravujeme dodnes. Okrem toho vytvárame v spolupráci s univerzitou mnoho voľnočasových aktivít a zároveň zastupujeme študentov v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú počas študentského života.

Zimný semester sa už tradične nesie v duchu Študentských dní nitrianskych univerzít. V tomto období organizujeme obľúbené podujatia ako Októberfest, hokejový zápas SPU vs. UKF či Imatrikulačný ples. Okrem toho usporadúvame aj Beerfest či študentské kvízy. Tradičným podujatím je nitrianske Vianočné mestečko, ktoré každoročne dotvára predvianočnú atmosféru na trhoch.

Pre letný semester sú typické Nitrianske univerzitné dni. Tie sú taktiež nabité vyhľadávanými akciami, ktoré organizujeme my, členovia Študentského parlamentu UKF. Patrí sem hudobné podujatie SPUKFest, jazda Párty busom, splav po rieke Nitra či podujatia ako Dedinské hry a výstup na Zobor.

V dôsledku pandémie a prechodu na dištančnú výučbu sa činnosť spoločenských udalostí musela na určitú dobu obmedziť. To dalo nám, členom Študentského parlamentu UKF, podnet na vznik akcií v online priestore. Niektoré tradičné udalosti sa síce nekonali, no napriek tomu sme mali možnosť usporiadať mnoho nových podujatí.

V zimnom semestri sme organizovali Študentské dni nitrianskych univerzít, ktoré prebiehali od 16. do 27. novembra 2020. Tie sa nám podarilo pripraviť v online podobe. V dňoch 16. – 19. novembra 2020 sa konala séria prednášok s názvom Študenti klíme, ktoré sa venovali téme klimatických zmien. Okrem toho sme pre študentov pripravili Týždeň kvízov, kde mali možnosť otestovať svoje vedomosti v rôznych oblastiach. Kvízy boli ukončené live predstaveniami skupín Virvar a Smola a Hrušky. Tesne pred Vianocami sa konal Vianočný kvíz, kde sa súťažilo o hodnotné ceny.

Aj napriek neľahkej situácii sme sa snažili čo najviac spríjemniť voľné chvíle študentov a dali sme im príležitosť socializovať sa, čo mnohí z nich ocenili pozitívnymi spätnými väzbami.

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta