A rok 2020 je za nami...

Rok sa s rokom spája a je čas bilancovať, vyhodnocovať a sumarizovať. Tento rok bol iný. Áno, iný je to správne slovo. Pretože sme zažili mnoho nových... iných vecí. Rok 2020 už len pre nás v parlamente začal inak. Netradične slávnostne sa nám podarilo odštartovať letný semester akademického roku 2019/2021. Z tragických príčin sme museli presunúť Imatrikulačný ples z novembra na február, a preto sa konal 21. februára 2020. Aj napriek zmene termínu sa jednej z najväčších udalostí semestra zúčastnilo skoro 1500 ľudí. Do tanca zahrala slovenská kapela No Name, nitrianska skupina Follow a dvojica dídžejov Roman Mrázik a M2 Martin Mada. Z parketu hostí nepustila slovenská cigánska skupina Kmeťoband, ktorá rozprúdila náladu naplno.
Semester sa oficiálne začal 17. februára 2020, avšak okolnosti ohľadom pandémie nám nedovolili dokončiť letný semester prezenčne, a tak sme sa presunuli do online priestoru. Nadšenie z „korona prázdnin“ však mnohým vydržalo len veľmi krátko, keď prišli na to, že omnoho lepší je osobný kontakt s vyučujúcimi či spolužiakmi. Tento zvláštny semester sme skončili v máji, ako inak online. Z tohto dôvodu nebolo možné ani konanie letných Nitrianskych univerzitných dní. Zvláštne podmienky panovali aj na internátoch, študenti sa museli za prísnych podmienok vysťahovať v apríli, k obnove študentských domovov prišlo v júni, kedy sa obnovilo poskytovanie ubytovania pre letné mesiace.
Leto prebiehalo pokojne nielen na svete, ale aj na Slovensku. Počas leta sa aj u nás v parlamente diali veľké veci, vymenilo sa vedenie. Dlhoročnú predsedníčku študentského parlamentu Mgr. Viktóriu Kyselovú na poste vymenila Bc. Lucia Spodniaková. Po skončení štúdia z parlamentu odišla aj Mgr. Sabína Slováková, ktorá pôsobila ako podpredsedníčka. Tú na mieste vystriedal Mgr. Štefan Mikla ako podpredseda pre interné záležitosti. K predsedníctvu sa pridal aj Marek Vojtko, ktorý sa stará o externé záležitosti.
Covid-19 bol na ústupe, a tak sme sa všetci tešili, že nový akademický rok 2020/2021 si budeme môcť poctivo odsedieť v škole. Vírus sa však opäť prejavil väčšou silou, a tak bol rektor nútený prejsť na dištančnú formu štúdia po dvoch týždňoch prezenčnej výučby. Tento semester oproti tomu letnému bol iný, vychytali sa muchy online štúdia a všetko bežalo podľa rozvrhu, čo dopomohlo k lepšiemu prínosu pre študentov. Síce nič nenahradí osobný kontakt na výučbe, ale aj táto doba nás niečo naučila. Mnohých to prinútilo zlepšiť sa vo svojich počítačových schopnostiach a prinútiť sa študovať aj v domácom prostredí.
Študentský parlament opäť nemal ľahkú pozíciu, nápadov milión, ale ťažšia realizácia v online priestore. Tak sme sa v parlamente rozhodli, že budeme prinášať zaujímavé aktivity aj takto na diaľku, cez internet, ale stále s tou istou láskou, ktorú vkladáme aj do našich tradičných projektov. V tomto roku sa veľmi do popredia dostala problematika klímy a životného prostredia. Preto sme sa rozhodli venovať jeden týždeň klíme, ako výstrahu predtým, že tento problém stále nie je zanedbateľný. Od 16. novembra mohli študenti sledovať online diskusie pod taktovkou Viki Kyselovej. Pozvanie prijali zaujímaví hostia ako Michal Sabo, ktorý stojí za petíciou „Klíma ťa potrebuje“, ďalej Viktor Vincze a k tejto tematike sa vyjadrili aj skúsení odborníci ako docent Peter Mederly, docent Horák a doktor Attila Tóth. Príjemný týždeň zakončila debata s našou členkou Bc. Dianou Bubancovou a študentkou SPU Bc. Zuzanou Špuntovou. Medzi študentmi, ale aj vedením, mal tento týždeň veľký úspech. Vidno, že našim študentom a vyučujúcim nie je osud našej planéty ukradnutý.
Ďalším projektom na rozptýlenie počas štúdia bol aj týždeň kvízov. Nápad vznikol po úspešnej akcii, ktorá sa nám už osvedčila minulý rok. Podmienky nám to však nedovoľovali, a tak sa kvízy presunuli do online priestoru. Pomocou platformy Kahoot sa dal kvíz vypracovať kdekoľvek. Každý deň patril inej téme a zapojiť sa mohli všetci, ktorí o to prejavili záujem. Súťažilo sa o zaujímavé ceny, ktoré boli super motiváciou k výhre.
Tento rok bol naozaj iný, ale mnohé nás aj naučil. Avšak my v študentskom parlamente veríme, že všetko nás len posilnilo a obohatilo o nové vedomosti, skúsenosti a záľuby. Pevne však dúfame, že sa všetko vráti do starých koľají a my sa opäť s vami budeme môcť osobne stretávať na našich akciách, ktoré máte radi.
A čo si už len zaželať v novom roku 2021? Hlavne zdravie a moc zmeniť všetko, s čím nie sme spokojní.

SP obr2020

 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta