Stanovisko študentov UKF na pozvanie zástupcov ĽSNS

Stanovisko študentov UKF v Nitre na pozvanie zástupcov politickej strany ĽSNS na slávnostné udeľovanie titulov doctor honoris causa na pôde univerzity

Pozvanie a následná prítomnosť poslancov ĽSNS na slávnostnom udeľovaní titulov doctor honoris causa na pôde UKF v Nitre postavili našu univerzitu, aj vďaka silnej medializácii, do zlého svetla. Na základe diskusií so študentmi UKF v Nitre, členmi ŠP UKF v Nitre či zástupcami študentov v Akademickom senáte UKF v Nitre, ale aj na základe zverejnených postojov jednotlivých pracovísk univerzity a jej kľúčových zamestnancov môžeme konštatovať, že študenti a zamestnanci UKF v Nitre jednoznačne stoja na pozíciách humanizmu, tolerancie a antifašizmu.
Študenti UKF v Nitre v žiadnom prípade nepochybujú o tom, že by vedenie univerzity stálo mimo spomínaných pozícií, o čom sa mohli sami presvedčiť osobne na stretnutí s pánom rektorom 7. 3. 2017 ohľadne spomínanej veci, avšak máme za to, že tesne po medializácii udalosti vedenie nezvládlo krízovú komunikáciu. Mlčanie vedenia univerzity vyvolalo zbytočné pochybnosti v radoch študentov, ako aj pedagogických pracovníkov na jednotlivých fakultách a katedrách, čo následne zvýšilo záujem médií. Vyjadrujeme presvedčenie, že ak by posledné vyjadrenie rektora prišlo o niekoľko dní skôr, tak by sa akademická obec vyhla zbytočnej polarizácii, ktorú v očiach verejnosti znásobil záujem médií.
Vítame posledné vyjadrenie rektora UKF v Nitre, v ktorom preberá zodpovednosť za prípravný výbor podujatia a zároveň sme pripravení pomôcť pri vytváraní koncepcie krízovej komunikácie vedenia univerzity.

9. 3. 2017 Študentská časť Akademického senátu UKF v Nitre

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta