Zástupcovia rektorátu prijali pozvanie na stretnutie so ŠP

Študentský parlament UKF opäť zasadol a prerokoval s rektorom UKF prof. Ľubomírom Zelenickým, CSc. otázky, ktoré sa týkajú nielen súčasného, ale aj budúceho štúdia študentov na univerzite.

Stretnutia, ktoré sa konalo v pondelok, 03. 10. 2016 v priestoroch Študentského domova Zobor sa zúčastnili aj PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., prorektor pre vzdelávanie, a PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci. Na diskusii boli prítomní všetci členovia študentského parlamentu, ktorí sa aktívne zapájali otázkami, často adresovanými študentmi. Riešili sa otázky týkajúce sa nového modelu štátnych skúšok zameraného na obhajobu záverečnej práce. Študenti chcú vedieť aké konkrétne kritériá budú nastavené, čo sa týka obhajoby práce. Zastúpenie rektorátu sa vyjadrilo, že v rámci nových ustanovení a v rámci nového modelu štátnych skúšok sa bude pristupovať k obhajobe prísnejšie. Otázok k obsahu práce bude pomerne viac, a teda príprava študentov by mala byť dôslednejšia. Študentom však nebudú položené otázky, ktoré by sa ich práce nijako nedotýkali.

Študentský domov Brezový háj, realizácia projektu stagnuje.

Skutočný dátum otvorenia internátu ešte stále nie je stanovený. Ak by sa projekt naplno rozbehol dátum spadá na koniec roka 2017. Rektor na otázku týkajúcu sa študentského domovu Brezový háj podotkol, že vláda pred voľbami prisľúbila 50 miliónov, tie však údajne predelila do troch etáp a prvotne podporuje bratislavské univerzity. Riešenie však vidí v prerozdelení projektu do fáz. Prvá fáza bude zahŕňať samotné ubytovanie, teda primárne sa budú rekonštruovať byty a sociálne zariadenia. Taktiež chce, aby internáty boli pod jedným riadením, na čo sú však potrebné združené prostriedky.

Poradenské centrum na Hospodári, komu budú miestnosti slúžiť?

Množstvo študentov zaujíma, čo sa bude diať s priestormi, kde kedysi sídlil bar PIFA. Už minulý akademický rok rektor predložil študentom na zasadnutí samotný návrh realizácie prestavby. Projekt je jednoznačný, miestnosti budú slúžiť pre poradenské centrum. Priestory by mali zahŕňať miestnosť pre manažéra centra, rekonštruovať sa však bude aj prednášková miestnosť, ktorá bude predelená odsúvajúcou stenou. Nachádzať sa tu bude sociálne zariadenie pre vozíčkarov. Vrátnica prejde tiež veľkými zmenami. Samotný internát bude oddelený cez prístupový systém. Poradenské centrum má zahŕňať právnu sféru, psychologické poradenstvo, duchovné v spolupráci s Pastorizačným centrom, poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami. Rektor taktiež plánuje konzultácie s pracovníčkami zo študijného a štipendijného oddelenia, ktoré by boli študentom k dispozícii častejšie. Taktiež sa má vyhradiť miestnosť pre študentov, ktorý si hľadajú brigádu či ubytovanie mimo študentského domovu. V súčasnosti je projekt vo fáze spustenia vyhľadávania dodávateľa.


Výstavba novej budovy na Triede Andreja Hlinku je v plnom prúde.

Nové priestory budú slúžiť ako biologické laboratóriá FPV, pre ktoré časť zariadení bude prenesená zo starších laboratórií, avšak plánujú sa nakúpiť aj nové zariadenia. Ministerstvo školstva však na projekt vyčlenilo nižšiu finančnú podporu, akoby v skutočnosti univerzita potrebovala, preto bolo potrebné niektoré plány zo stavby prerušiť.

 

Natália Garanová

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta