Pozvanie na zasadnutie ŠP UKF prijal rektor univerzity

Študentský parlament UKF prerokoval s rektorom UKF prof. Ľubomírom Zelenickým, CSc. otázky, ktoré sa týkajú nielen súčasného, ale aj budúceho štúdia študentov na univerzite. Zasadnutie sa konalo 29. februára v priestoroch Študentského domova Zobor,
kde diskusia prebiehala v príjemnej atmosfére so študentami a s členmi Študentského parlamentu UKF. Na zasadnutí sa prerokovali otázky, na ktoré odpovede hľadá množstvo našich študentov. Ako prvá sa riešila otázka možného zrušenia výkazov. Nielen študenti, ale aj sami vyučujúci tvrdia, že zapisovanie známok do výkazov je pre nich zbytočne zaťažujúce, keďže všetky známky sú v Akademickom informačnom systéme AIS2. Rektor obhájil otázku výkazov tým, že zo zákona musí univerzita ponechávať administratívu známok vo fyzickej podobe. Nie je dostačujúci len elektronický zápis známok. Kým sa nezmení zákon, tak vedenie univerzity má v tomto smere zviazané ruky. Padla aj otázka či univerzita naďalej mieni podporovať Študentský parlament UKF pri realizovaní kultúrnych podujatí. Rektor prácu organizácie či už kultúrnych alebo športových podujatí schvaľuje a prisľúbil aj pomoc nielen pri ich realizácií, ale taktiež pri riešení aktuálnych problémov študentov.

Realizácia kaviarne v hlavnej budove UKF, ubytovanie študentov v ŠD Brezový háj sa predpokladá na september 2017


Na zasadnutí sa riešila aj otázka vybudovania kaviarne, ktorá by sa mala nachádzať v priestoroch hlavnej budovy univerzity. Rektor túto myšlienku prijal s nadšením a nebráni sa tomuto návrhu. Ubezpečil študentov, že bude hľadať riešenia, aby kaviareň na hlavnej budove bola nielen vizualizáciou, ale aj konkrétnou miestnosťou, kde sa pri dobrej káve stretnú aj študenti, aj pedagógovia či zamestnanci univerzity. Na rad prišla aj otázka možného termínu ubytovania študentov v ŠD Brezový háj, ktorého priestory sa v súčasnej dobe rekonštruujú. Skutočný dátum otvorenia internátu ešte nie je stanovený. Odhaduje sa možné ubytovanie študentov na september 2017. Študenti riešia taktiež problematiku starších monografií a nedostatku nových publikácií v univerzitnej knižnici. Rektor sa vyjadril na túto tému súvisle, že študenti majú stále možnosť kontaktovať osobne, telefonicky alebo elektronicky univerzitnú knižnicu s tým, že dokážu navrhnúť sami, ktoré knihy, monografie alebo časopisy by mohla knižnica doplniť. Zároveň sa vyjadril, že musí apelovať na väčšiu propagáciu tejto možnosti, aby samotní študenti participovali na skvalitnení Univerzitnej knižnice týmto spôsobom. My ako organizácia pre študentov sa tejto propagácie taktiež zúčastníme.

Čo sa stane s bývalými priestormi PIFY? Je dotazník pre zakúpenie prolongačnej známky ISIC záväzná objednávka?


Množstvo študentov však viac zaujíma, čo sa bude diať s priestormi, kde kedysi sídlil bar PIFA. Rektor predložil študentom na zasadnutí samotný návrh realizácie prestavby. Tieto priestory budú po rekonštrukcii využívané ako študentský servis, kde by malo byť poskytnuté všeobecné poradenstvo pre študentov UKF. Presný dátum začiatku rekonštrukcie nie je stanovený. Študentský parlament UKF taktiež predložil opätovný návrh na stavbu altánku alebo pergoly v areály ŠD Zobor. Rektor túto myšlienku vôbec nezavrhol. Vyjadril sa, aby sme mu ako organizácia doručili žiadosť s vypracovaním návrhu posedenia. Veríme, že študenti si už v blízkej dobe budú môcť v areáli ŠD Zobor spríjemniť jarné a letné mesiace v novom posedení. V poslednom rade sa riešila otázka prolongačných známok študentského preukazu ISIC, kde študentom prišla na ich študentský e-mail požiadavka vyplnenia dotazníka. Rektor však potvrdil, že ide len o prieskum univerzity koľko zo študentov je ochotných si známku zakúpiť, a teda dotazník sa nepovažuje za záväznú objednávku.
 
Zo zasadnutia odchádzali členovia Študentského parlamentu UKF s dobrým pocitom, pretože záujem o  študentov, vysokoškolské aktivity je zo strany vedenia univerzity veľký a priaznivo naklonený. Rektor Ľubomír Zelenický zodpovedal na všetky otázky, nie v krátkosti, ale ponúkol nám viacero pohľadov na danú tému. Pevne veríme, že takýchto stretnutí absolvujeme čo najviac, a teda ponúkneme študentom odpovede na ich problémy priamo od vedenia našej univerzity.
 
Natália Garanová

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Študenský parlament UKF
Dražovská 2, 949 01 Nitra
Študentské centrum, kancelária č. 1
tel: +421 949 459 744
e-mail:
IČO: 36 105 546
IBAN: SK 73 0200 0000 0019 3310 7656

 

Partneri

LogoUKF whitesquare
NR kraj logo  SE logo horizontal web

Sociálne siete

ikona FB  ikona insta